Z for Zebra

2004
Ådalsbruk oppvekstsenter, Løten kommune