Spillet om havna

2013
Nedre Bekkelaget skole, Oslo kulturskole, Oslo havn