Smelt – Soga vår om Svelgen

2021
Svelgen skule, Bremanger kommune