Semming skolemester på bjønnjakt

2013
Bullmuseet, Rendalen kommune