Peter skredders veg

2008
Sanderud sjukehus, Sjukehuset Innlandet