Morosamme kropper og arme kroker

2005
Bullmuseet/Rendalen kommune