Menn av malm, jenter av jern

2000
Feiring jernverk, Eidsvoll