Med en stemmegaffel og ei sølvskje

2007
Norsk sangerforbund 100 år