Lovisenberg skole – helt på jordet

2022
Lovisenberg skole, Hamar kommune