Fredsbrus og erterlåg

1997
Ilseng sangforening, Stange