Eventyr fra Ingeberg

2002
Ingeberg skole, Hamar kommune