De elementære leker

2007
Ingeberg skole, Hamar kommune