Brødrene Monsens tivoli

1994
Hamar mart'n, Utstillingsplassen