Først og fremst – takk til deg som har fått tak i noter og besifring til «Lændet milla ælven – Historisk sangbok». Det betyr at du er en av dem som kan notespråket og kanskje har lyst til å synge og spille, ja, til og med framføre visene mine. Jeg har prøvd så godt jeg kan å gjøre dem forståelig for deg. Men notebildet forteller ikke alt. Om groove, tempo og dyna- mikk har jeg ikke gitt noen informasjon. Kort sagt: Åssen sangen går, blir litt opp til deg.

Nå er riktig nok 47 av sangene tilgjengelig på cd, og jeg har ikke gitt opp håpet om å få spilt inn de andre sangene. Kanskje er det noen der ute som har lyst til å bidra til det. Uansett er noteheftet et nødvendig supplement til boka med alle sangtekstene. Men du må altså ha boka. I dette heftet står stort sett bare første vers, refreng og eventuelle bruer og modulasjoner.

Når jeg lager sanger og etter hvert også synger dem, er det gitaren som er arbeidsredska- pet mitt. Jeg er ikke så god til å spille gitar så jeg holder meg stort sett til toneartene C/Am, G/Em, D/Hm, A/F#m og E/C#m. Joda, det fins sanger i F/Dm også, til og med et par i B-dur. Og jeg skriver B og ikke Bb, og håper dere bærer over med det.

Både i boka og i noteheftet får alle sangene plass på et oppslag. Har du boka og noteheftet oppslått foran deg, skal du kunne synge og spille hele sangen uten å bla. Det betyr at rekke- følgen i noteheftet noen steder avviker fra rekkefølgen i boka.

Som det framgår av notene, har jeg skrevet både tekst og tone til de fleste sangene. Sangene fra «Pihl og hans sognebarn» er henta fra noteboka til Halvor Hoel på Nes. Disse melodiene er over 200 år gamle. I noteheftet har jeg utelatt melodien til «Når syrinene blomster i Åker alle» og «Jernbanegalop», da de er skrevet på kjente melodier.

kapittel
1
Se noter
kapittel
2
Se noter
kapittel
4
Se noter
kapittel
5
Se noter
kapittel
6
Se noter
kapittel
8
Se noter
kapittel
9
Se noter