Mens Edvard tegner

Utgitt: 2014
Spor:
 1. En tidlig sensammarsdag
 2. Gymnastikk og eksersis (I)
 3. Sangen hass Lauritz
 4. Valborg Vilhelmine Josefine Christiansdatter Christiania
 5. Mattias og Paulines sang
 6. Edvards brev av 2. august
 7. ValBorgHildur
 8. Gymnastikk og eksersis (II)
 9. Det er ei hem'lig ungjintestønd
 10. Sangen hass Even Dæhlin
 11. Sangen hass Peder vekter
 12. Mens Edvard tegne
 13. Sang for Edvard