Unga på løkja

1996
Heftet
75 sider
kr 120,-

Oplandske bokforlag, 1996, ill. av Arne Nygårdsmoen.
Sanger og stubber knytta til barndom og oppvekst på 1920-tallet på Hedmarken.