Alt kan skje på 123

2009
Heftet
150 sider
kr 250,-

Jeg skriver sanger. Jeg skriver for barn, og jeg skriver for voksne.

De fleste sangene mine inngår i en eller annen teaterforestilling knytta til et bestemt emne. Ofte skriver jeg på bestilling fra skoler, organisasjoner etc. I denne boka har jeg samla 123 av de sangene jeg har skrevet for barn.

«Alt kan skje på en-to-tre» er ei strofe fra sangen «Velkommen til den levende skogen», og i den sammenhengen skal ordene forstås helt konkret. Som tittel på denne sangboka skal «Alt kan skje på 1 2 3» forstås litt videre. Sangstrofa sier noe om hva jeg vil at sangene mine skal føre til. Alle vet at sang skaper og forsterker glede og fellesskap. Sang har også vært og er fortsatt viktig for alle som vil ha forandring, sanger har budskap og sanger har kraft. Men teksten og tona tar oss også med inn i fantasiens verden. Alt kan skje, når vi teller opp og setter i gang.

Tematisk spenner sangene og teaterforestillingene fra kuer og kalver til kloder og måner, fra baller til epler, fra troll til foreldre. Forestillingene har ofte ei kunnskapsside, mange av sangene formidler positive holdninger. En del av forestillingene er godt kjent i norsk skole. Den mest kjente, «Den levende skogen» er også spilt i Russland, Finland, på Island og i Chile.

Målgruppa for denne boka er alle dere små og store som er glad i å synge. Sjøl om de aller fleste sangene hører til i et teaterstykke fungerer mange av dem godt alene. Jeg håper at skoler og teaterlag gjennom sangene kan fatte interesse for teaterforestillingene de inngår i, og har lyst til å arbeide videre med disse.

Rekkefølgen i boka er ikke helt tilfeldig. De yngste vil trulig ha størst glede av de første sangene. Vi beveger oss fra baller og troll til mer kompliserte greier som planeter og foreldre.

Det har vært et mål at hver sang får plass på et oppslag. Hvis det er plass, er som regel alle refreng gjengitt i sin helhet.

Bakerst i boka finner du en oversikt over hvilke sanger som fins tilgjengelig på CD, samt opplysninger om de forskjellige musikkteater-forestillingene.